ALV 15 Mei 2018
Vries, 30 maart 2018

Geachte leden, ouders en begeleiders,

Namens het bestuur van Vako Handbal nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op Dinsdag 15 mei 2018 in sportcafé  De Kamp van de sporthal. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur maar de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur.
Gezien het enorme belang van de vergadering doen wij een beroep op u om aanwezig te zijn waarbij wij willen appelleren aan uw verantwoordelijkheid om ondersteuning aan het bestuur en de verschillende commissies te verlenen.  
Met nadruk roepen wij op om ouders van onze jeugdleden gehoor te geven aan deze uitnodiging, omdat het interessant zal zijn wat Vako Handbal voor uw kind gaat brengen.
Zoals in de Statuten is vastgelegd hebben alleen leden tijdens deze vergadering stemrecht, ouders en begeleiders mogen uiteraard hun kritisch en constructieve geluid uiten. Zij vertegenwoordigen hun kind(eren) tijdens deze vergadering en zijn derhalve deels verantwoordelijk voor het te voeren beleid.
Voor meer informatie omtrent de te behandelen agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van Vako.
http://www.vakohandbal.nl/alv
Vanaf 15 april zullen via deze content alle documenten te downloaden zijn welke de basis zullen vormen voor de Algemene Leden Vergadering.
Graag een bericht van afwezigheid doorgeven aan Aldric Schöbel, secretaris, via de mail: vako@handbal.nl
Wij rekenen op uw aller komst en verwelkomen u met een heerlijk kopje koffie.

M. Kranendonk

Voorzitter Vako Handbal
Powered by webXpress