ALV 25 augustus 2015

 
 
 
 
Agenda
 
 
 
 1.    Opening
 2.    Mededelingen en ingekomen stukken
 3.    Verslag Algemene Leden Vergadering 19 mei 2015
 4.    Vooruitblik Technische Commissie 2015 -2016
 5.    Vooruitblik Jeugd- en Promotie Commissie 2015 - 2016
 6.    Financieel Jaarverslag 2014 – 2015
 7.    Verslag kascontrole commissie en verkiezing lid
 8.    Begroting 2015 – 2016
 9.    Voorlopig informatie gesprek gemeente
10.   Verkiezing kandidaat, Anja Mulder, secretariaat en ledenadministratie                                                  
11.   Nieuwe website van Vako Handbal
12.   Nieuwe tenue’s
13.   Rondvraag
14.   Sluiting
 
 
 
 
Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering zich melden bij de secretaris Sonja Tolner.

Wij zijn ook nog op zoek naar de volgende kandidaten:
*    Lid kascommissie
*    Penningmeester
*    Trainer voor de Dames Midweek
*    Werkgroepleden voor de Jeugd- en Promotiecommissie
 
 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op dinsdag 25 augustus in De Kamp
 
 
 
Namens het bestuur,

Sonja Tolner
secretaris
 
 
 

Powered by webXpress