ALV 3 September 2018Agenda ALV 

1. Opening 

2. Notulen vorige ALV 

3. Wedstrijdsecretariaat: 
        - binnengekomen stukken 
        - programma komend seizoen 

4. Technische commissie: 
        - trainingstijden 
        - trainers + coaches 
        - komend seizoen 
        - BBQ 

5. Coördinatoren JPC-acties: 
       - verdeling acties over de teams 
       - aankomende acties 

6.Penningmeester: 
       - financieel jaarverslag 2017 – 2018
       - verslag kascontrole commissie en benoeming kascommissielid
       - begroting 2018 – 2019, vaststellen begroting en contributie

7. W.v.n.t.t.k. 


Powered by webXpress