ALV 31 Augustus 2020


Agenda ALV 31 augustus 2020

1)      Inloop 19.30 – 20.00 uur

2)      20.00 uur opening

3)      Financiën

-        Seizoen 2019-2020

-        Kascommissie

-        Begroting 2020-2021

-        Contributie  

4)      JPC-acties

-        Evaluatie afgelopen seizoen

-        Verdeling acties komende seizoen

5)      Resultaten afgelopen seizoen

-        Dames 1

-        Midweek 1 en 2

-        Heren

-        B-jeugd

-        Kabouters / F-jeugd

6)      Teams komend seizoen

-        Dames 1

-        Midweek 1 en 2

-        Heren

-        B-jeugd

-        Kabouters / F-jeugd
à toelichting trainers en trainingstijden

7)      Wedstrijdsecretariaat

-        Aantal leden

-        Binnengekomen stukken

8)      Focus voor seizoen 2020 – 2021

-        Jeugd

-        PR / Sponsoring

-        Media

9)      Rondvraag

10)     Afsluiting + drankje 
 

Powered by webXpress