ALV 4 September 2017
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

VAKO Handbal

Maandag 4 september 2017

Aanvang 20:00 uur


Beste Leden,


Hierbij nodig ik jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering van VAKO Handbal opmaandag 4 september om 20:00 uur in Sporthal De Kamp.

 

Een ledenvergadering die in het teken zal staan van een korte terugblik op het afgelopen seizoen maar daarna ook vooral vooruitkijkend naar wat komen gaat. Er zijn veel veranderingen op komst!

Een van die veranderingen is dat ik in verband met mijn verhuizing naar Frankrijk de voorzittersfunctie ga neerleggen. De afgelopen tijd heb ik mij erg ingespannen om een vervanger te vinden maar dat is helaas (nog) niet gelukt. In deze uitnodiging treft u dan ook een oproep voor een nieuwe voorzitter aan.


Uiteraard zal ik Vako Handbal niet zonder een voorzitter achterlaten dus ik stel mij onder voorwaarden herkiesbaar. Deze voorwaarden houden in dat ik veel op afstand zal moeten regelen en zeer weinig aanwezig zal kunnen zijn. Dit wat naar mijn mening niet ten goede komt van de vereniging en wat ik ook niet langer dan enkele maanden zal gaan doen. Een nieuwe voorzitter zal er dus hoe dan ook moeten komen.


Naast mijn vertrek heeft ook Anja Mulder, de secretaris en Jolanda Liewes, voorzitter Technische Commissie aangegeven de bestuursfunctie te willen neerleggen. Dit is voor de vereniging een flinke aderlating die wij met elkaar zullen moeten opvangen. Ik doe daarom een zéér dringend beroep op uw Vako hart!


De inzet van vrijwilligers in het bestuur en de commissies is van levensbelang! We kunnen dit niet steeds op dezelfde schouders laten rusten. Daarnaast is vernieuwing ook goed en belangrijk voor de vitaliteit van de vereniging. Het alsmaar dalende ledenaantal moet gekeerd en ik reken op jullie hulp!


Graag tot ziens in september.


Met vriendelijke groet,

Michel Kranendonk

Voorzitter

Algemene Leden Vergadering VAKO Handbal

4 september 2017, aanvang 20.00 uur
 De zaal is open vanaf 19.30 uur

Sporthal De Kamp

Agenda1.    Opening

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

3.    Verslag Algemene Leden Vergadering 22 september 2016

4.    Verslag en vooruitblik Technische Commissie

5.    Verslag en vooruitblik Jeugd- en Promotie Commissie

6.    Financieel jaarverslag 2016 – 2017

7.    Verslag kascontrole commissie en benoeming kascommissielid

8.    Begroting 2017 – 2018, vaststellen begroting en contributie

9.    Verkiezing bestuursleden

a.    Aftredend en onder voorwaarden herkiesbaar voorzitter Michel Kranendonk

b.    Aftredend secretaris Anja Mulder. Aldric Schöbel stelt zich verkiesbaar

c.    Aftredend voorzitter TC en algemeen lid Jolanda Liewes niet herkiesbaar

10. Benoeming commissieleden

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot aan aanvang van de vergadering zich melden bij de secretaris Anja Mulder of via vako@handbal.nl. Zie voor meer informatie over de vacatures de bijlage.

Ook zijn wij zeer dringend op zoek naar vrijwilligers. Zie ook hiervoor de bijlage

Namens het bestuur,

Anja Mulder,

SecretarisVOORZITTER GEZOCHT

 

Vako Handbal is een vereniging die de laatste jaren helaas aan het krimpen is. Het aantal leden neemt af maar de kosten blijven stijgen. Het is voor onze vereniging van groot belang dat wij aandacht besteden aan het verhogen van het aantal leden en de inkomsten. De voorzitter zet zich hiervoor in dankzij zijn netwerk en commerciële contacten.

Onze huidige voorzitter Michel Kranendonk gaat binnenkort verhuizen naar het buitenland en kan daarom onvoldoende zijn taak als voorzitter vervullen. Ondanks inspanningen om een vervanger voor hem te krijgen is dat niet gelukt.

Wie voelt zich aangesproken in de volgende omschrijving:

·       Hart voor de club, de handbalsport

·       Visie

·       Daadkrachtig

·       Organisatietalent

·       Netwerker

·       Teamplayer

Als voorzitter van het bestuur van VAKO Handbal werk je samen met:

·       Penningmeester, Simona Perdon

·       Secretaris, vacature, kandidaat Adric Schöbel

·       Algemeen lid, vacature, voorzitter TC

·       Algemeen lid, Harma Doorten voorzitter JPC

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per seizoen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Michel Kranendonk of zie http://www.vakohandbal.nl/nl/bestuurlijke-taken.

Michel is te bereiken via: michel.kranendonk@gmail.com
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Jeugd- en Promotie Commissie

 

Vako Handbal is een vereniging die de laatste jaren helaas aan het krimpen is. Het aantal leden neemt af maar de kosten blijven stijgen. Het is voor onze vereniging van groot belang dat wij aandacht besteden aan het verhogen van het aantal leden en de inkomsten. De Jeugd- en Promotie Commissie zet zich hiervoor in.

Helaas heeft deze commissie een groot tekort aan vrijwilligers en wij doen daarom een dringend beroep op de leden die de vereniging een warm hart toe dragen. Hoe meer mensen zich willen opgeven hoe beter, dan drukken niet alle activiteiten telkens op dezelfde schouders van de vrijwilligers.

Wij zoeken mensen die goed kunnen organiseren om o.a. de volgende activiteiten te verzorgen:

·       Vogelvoeractie

·       TT-baan actie

·       Doelpuntenactie

·       Jeugd-uitjes

·       Schoolhandbal

·       Dubbelavonden

·       Rabobankactie

·       Overige acties

De Jeugd- en Promotie Commissie vergadert ongeveer 6 keer per seizoen.

Vele handen maken licht werk, dus hoe meer mensen meehelpen hoe beter de taken verdeeld kunnen worden.

We hebben minstens 4 nieuwe leden nodig!

De nood is hoog dus meld je aan! Voor meer informatie kun je terecht bij Harma Doorten, voorzitter JPC en algemeen bestuurslid of zie http://www.vakohandbal.nl/nl/bestuurlijke-taken.

Harma is te bereiken via: hdoorten74@gmail.com
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Technische Commissie

(voorzitter en leden)Vako Handbal is een vereniging die de laatste jaren helaas aan het krimpen is. Het aantal leden neemt af maar de kosten blijven stijgen. Het is voor onze van vereniging van levensbelang dat wij aandacht besteden aan het verhogen van het aantal leden en de inkomsten. De Technische Commissie zet zich ervoor in dat leden met plezier en resultaat bij Vako handballen.

Helaas heeft deze commissie een groot tekort aan vrijwilligers en ook de voorzitter van de TC heeft na vele jaren aangegeven ermee te willen stoppen.

Wij zoeken met spoed een voorzitter en leden voor de Technische Commissie.

De taken bestaan uit:

·       Teams voorzien van trainers en coaches

·       Overleg trainers en coaches

·       Teamindeling

·       Indeling trainingstijden

·       Indeling ordedienst

 

De technische Commissie vergadert ongeveer 4 keer per seizoen. De voorzitter van de Technische Commissie is tevens algemeen bestuurslid.

De nood is hoog dus meld je aan! Voor meer informatie kun je terecht bij Jolanda Liewes, voorzitter TC en algemeen bestuurslid of zie http://www.vakohandbal.nl/nl/bestuurlijke-taken.

Jolanda is te bereiken via: j.j.liewes@kpnplanet.nl

Powered by webXpress