Home

  


VAKO handbal

Bijzondere algemene ledenvergadering

12 april 2021

 

 

Opening.

Lisanne opent de vergadering om 19.33

 

Aanwezig.

Lisanne, Sonja, Jolanda, Simona, Annemarijn, Marieke K, Sigrid, Sylvia, Daniek, Denise, Harma, Harriet, Jeannet, Eline, Erwin, Tamara, Nicole, Amanda, Judith, Hetty, Anouk, Linsey, Kim, Suzanne, Sandra v B, Lonnie, Hendrik, Nanda, Nienke, Joost, Monique, Corien, Anne, Karen, Milou

 

Introductie.

Deze ALV is er om te kijken wat we gaan doen met de contributie van afgelopen seizoen. Hier gaan we over stemmen.

 

Contributievoorstel.

Weinig getraind vorig jaar. Hierdoor hebben we bepaalde uitgaven wel gehad en anderen niet. Tot nu toe is er wel altijd contributie geïnd. We innen meer contributie dan dat we uitgaven hebben dus als bestuur is er gekeken wat we daar mee doen.

 

Hierbij het volgende overzicht: 

Op dit moment spelen we quitte. Wat we aan opbrengsten hebben van contributies, daar betalen we alle kosten van.

  

 Het voorstel is: 

Concreet; rest van dit jaar niet meer innen en twee maand terugbetalen van vorig seizoen.

 

Waarom heeft het bestuur hiervoor gekozen. Een deel hebben we wel kunnen trainen maar te weinig om de volledige contributie inning te laten doorlopen. Bijna niemand heeft iets gemeld over de contributie en daarmee hebben wij dus een heleboel loyale leden. Dit waardeert het bestuur en daarom dit voorstel om te compenseren door middel van teruggave van contributie. Hiermee hopen we ook dat mensen lid willen blijven. Lidmaatschap moet men opzeggen voor 1 mei en we willen voorkomen dat mensen uit voorzorg voor de coronatoekomst zich afmelden. Als er volgend jaar ook weinig getraind wordt, zal er ook een compensatie gezocht worden.

Deze oplossing lijkt het bestuur het meest rechtvaardig.

 

Vraag van Anne: waarom doen we niet drie maanden?

Is gekozen voor deze optie om meer te compenseren maar als mensen drie maanden willen kunnen zij dit ook aangeven als zij ‘nee’ stemmen.

Zijn geen kosten aan voetbalveld verbonden behalve dan dat wij een cadeau willen geven als dank voor het beschikbaar stellen van het veld.

Een lid kan niet zelf kiezen of deze het geld wel of niet terug wilt. Dit is voor het overzicht niet te doen. Er is voor gekozen dat dat wat de meerderheid kiest, wordt uitgevoerd bij iedereen. Je kan altijd een donatie doen maar dan niet onder de noemer contributie.

 

Stemmen.

De meerderheid telt. Met voor stemmen wil je dit plan in werking stellen en met nee stemmen wil je de contributie niet terug hebben/dat het geïnd blijft worden.

 

1e ronde:

Tegen: 14 stemmen

Voor: 14 stemmen

 

Daarbij waren zeven mensen die tegen stemden voor het voorstel om drie maand terug te geven.

 

 

Het idee komt naar voren om iedereen de vijf maand terug te geven en dat mensen zelf bepalen of zij hun donatie willen geven. Hierna was de volgende stemming:

 

2e ronde:

Tegen: 0

Voor: 28

 

 

Unaniem gekozen om vijf maand terug te betalen/niet meer te innen. Mensen kunnen dan zelf kiezen of zij iets terug willen doneren.

Terugbetalen kan wat langer duren maar voor het einde van het seizoen. Als dat gebeurd is, wordt er een mail gestuurd.

 

Teamopgave.

Voor volgend seizoen zijn er dezelfde teams opgegeven als dit jaar, dus ook weer twee midweek teams.

Tevens trainen alle teams nu buiten.

 

Vragen.

Hendrik vraagt of er overleg is geweest met Annen over meer wedstrijden in Vries spelen. Dit was gedaan maar uitvoering werd bemoeilijkt door corona. Er is sowieso 1 herenwedstrijd in Vries in de mini-competitie en voor volgend seizoen moet het nog afgestemd worden, dan gaan ze weer met Annen in overleg.

 

Eline vraagt hoe de midweek wordt gezien, komt er nog een gesprek hoe iedereen erin staat voor volgend seizoen? Zoals het nu lijkt hebben we twee teams opgegeven omdat er geen noodzaak is om een team terug te trekken. Idee om met de midweek een onderlinge vergadering te plannen. Aankomende training wordt er vooraf aan de training even overlegd.

 

Judith vraagt wat we aan jeugdteams hebben. Dat zijn de kabouters, f-jeugd en b-jeugd.

 

Sluiten.


Vergadering wordt gesloten om 20.28


****Nieuwsbrief 1 seizoen 2020-202 1 Oktober

Beste lid, ouder en/of verzorger,

Daar waar we onze laatste nieuwsbrief wijdden aan de versoepeling van regelingen is de situatie nu weer omgedraaid en zijn de maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook voor de sport en dus voor ons haar consequenties. In deze nieuwsbrief dan ook alles rondom de aanscherping van de maatregelen én de uitbreiding van het bestuur!

Klachten? Blijf thuis!
Het is inmiddels een vast riedeltje geworden, maar neem deze wel serieus. Ook voor trainingen en wedstrijden geldt: heb je (milde) klachten? Blijf dan thuis! Hetzelfde geldt als je in afwachting bent van een Corona-uitslag. Totdat je de uitslag ontvangt van een Corona-test vragen wij je om thuis te blijven. Is je uitslag negatief? Dan ben je weer welkom om te komen. Is je uitslag positief? Licht dan het bestuur in, zodat zij stappen kunnen ondernemen binnen de vereniging.

Geen publiek
Algemeen geldt dat publiek de komende drie weken niet welkom is bij wedstrijden. Dit geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden. Ouders die meegaan als vervoer naar een uitwedstrijd voor hun kind t/m 17 jaar worden gezien als teambegeleiding. Uiteraard gaan we er hierbij vanuit dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan en er geen "overbodige” auto’s/ouders rijden. Bij trainingen geldt dit überhaupt niet en de ouders mogen dan niet in de sporthal blijven kijken. Voor thuiswedstrijden geldt ook bij de jeugd ‘geen publiek’.

1,5 meter op de wisselbank
Spelers op de bank en de stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Omdat dit in sporthal De Kamp lastig te faciliteren is aan de kant van het scorebord wordt de wisselplek verplaatst naar de tribunekant. Hier kan dan gebruik worden gemaakt van de tribune en de bijbehorende verschillende lagen van de tribune. Voor onze jeugd geldt dat er gewisseld kan worden op de oude vertrouwde plek aan de overzijde van de zaal, omdat voor hen de 1,5 meter afstand van elkaar niet geldt.

Vervoer naar uitwedstrijden
Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het dringend advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zie verder hierover bovengenoemde opmerking rondom ouders die meereizen als vervoer voor het team.

Sporthal De Kamp en de faciliteiten
Het gebruik van kleedkamers (incl. douches) wordt alleen toegestaan bij wedstrijden. Voor trainingen geldt dus dat je omgekleed in de hal komt en maximaal 15 minuten voor aanvang. Bij wedstrijden maken de thuisteams  gebruik van kleedkamer 1 en 2. De gasten kunnen gebruik maken van kleedkamer 3 en 4. Voor personen boven de 18 jaar geldt dat er maximaal 6 personen tegelijk gebruik mogen maken van de kleedkamers en slechts 2 personen tegelijkertijd gebruik mogen maken van de douchefaciliteiten. De sportkantine is gesloten en hier kan dus ook geen eten en/of drinken worden gekocht. We raden aan om maximaal een half uur van tevoren aanwezig te zijn in de sporthal bij wedstrijden, gezien de omstandigheden moeten we met z’n allen zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat er groepsvorming buiten de trainingen en wedstrijden plaatsvindt en dat er dus zo min mogelijk "loze tijd” is.

Faciliteiten sporthal tegenstander
Faciliteiten van een sporthal kunnen verschillend zijn en daarom is het verstandig dat de begeleiding van een team een week tot aantal dagen van tevoren de website van de tegenstander bekijkt omtrent het gebruik van kleedkamers, opening van de hal, e.d. Mocht er geen informatie te vinden zijn op de site van de tegenstander neem dan contact op met iemand van het bestuur, zodat er via het wedstrijdsecretariaat contact kan worden gezocht met de tegenstander.
Ondanks al deze bizarre omstandigheden en bijbehorende berichten en maatregelen is er toch ook goed nieuws te melden in deze nieuwsbrief:

Annemarijn Beerda treedt in bestuur
Ontzettend blij zijn wij met de komst van Annemarijn Beerda in het bestuur. In eerste instantie zal ze toetreden als algemeen lid en zal ze in het komende seizoen ingewerkt worden op de secretariële taken. Sonja Tolner heeft tijdens de ALV aangegeven na dit seizoen te stoppen met haar taken als wedstrijdsecretariaat en op deze manier kan dit langzamerhand worden overgedragen. Normaal gesproken wordt er gestemd tijdens een ALV over de toetreding van nieuwe bestuursleden. In deze uitzonderlijke situatie stellen wij voor dat wanneer er iemand binnen de vereniging bezwaar heeft dit kenbaar maakt bij een van de bestuursleden. Tijdens de eerstvolgende ALV kan er dan gestemd worden over de rol van Annemarijn. Vanuit het bestuur heten wij Annemarijn van harte welkom en wensen wij haar heel veel succes en plezier met haar taken binnen het bestuur!

Wij hopen een ieder weer zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben. We snappen dat het zeer onzekere tijden zijn, ook nu op het gebied van sport, zeker nu de competitie weer gestart is. Wanneer er nieuws is in welke vorm of op welk gebied dan ook, dan zullen wij jullie natuurlijk over informeren.
Tot slot willen wij benadrukken dat een ieder zich vrij kan voelen om enige twijfel en/of angsten omtrent het sporten met elkaar in trainings- en/of wedstrijdverband met ons te delen. Dit zullen wij ten alle tijden respecteren en hierin de best mogelijke oplossing te vinden.
Voor nu: blijf gezond!

Sportieve groeten,
Annemarijn, Jolanda, Simona, Sonja en Lisanne
(Bestuur VAKO Handbal)


                         

Eerste wedstrijdjes F-jeugd
 
Vandaag (13 september) de eerste wedstrijd van de f-jeugd. Met een groep van 7 meiden en jongens mochten we om 9.30 aantreden in Borger. We zouden in eerste instantie 4 wedstrijdjes spelen van 15 min maar helaas was er 1 team niet in staat om te komen. Dus we hadden 3 wedstrijdjes voor de boeg. Nadat we met z'n allen samen hadden omgekleed gingen we naar het veld om nog even een keer samen met de trainer Frank het veld door de te gaan en de regeltjes. Natuurlijk staat het plezier voorop maar winnen is wel zo leuk. De eerste wedstrijd was tegen Jahn2. In het begin moesten we elkaar zien te vinden. Het spelen ging steeds beter en de doelpunten volgde. Na elke wedstrijd mochten we nog een shootout doen zodat elk kind op het doel kon gooien en zo proberen te scoren. Na deze eerste wedstrijd hadden we gelijk de 2e tegen HVC. Je kon merken dat ze al wat langer speelde. Maar toch hebben we een goede inzet getoond. Na een lange pauze waarin we wat drinken en lekkers kregen van onze trainer konden we op een 3e veld nog even leuk spelen en spelletjes doen. Andere kinderen gingen samen met hun ouders andere wedstrijdjes lijken. Na deze pauze hadden we nog 1 wedstrijd tegen HV Borger. Het was duidelijk dat we toch wel moe begonnen te worden. We waren blij dat het eerste toernooitje toch leuk was. We hebben genoeg puntjes waaraan we nog kunnen trainen. 27 september hebben we weer een toernooi en dan mogen we naar Erica. Nu eerst lekker naar huis en bijkomen van deze eerste wedstrijden


      
                   


             *****

 

Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress