Home


VAKO Dames 1 starten 2019 goed! 

(Lis scoort en toch weet VAKO te winnen)

 

Nadat het jaar 2018 is afgesloten met één puntje tegen Kwiek in Hoogeveen was het nu wel weer eens tijd voor twee punten. En tegen V&S uit Groningen moest dat dan ook echt gebeuren. De oude club van Sandra van Bergen en Sylvia Heinen was tijdens het eerste weekend van het nieuwe jaar de tegenstander van Dames 1 van VAKO.

 


 


Lees hier verder

*****


Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress