Home

  
                                                                
  

Woow!
Met meer dan 115 stemmen hebben wij een prachtig bedrag van €572,31 ontvangen van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Daar deden zij zelf nog eens €100,- bovenop! Ons dorpsgenoot Harmonie Vries behaalde zelfs het podium op deze mooie avond; van harte met jullie mooie bedrag! Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het stemmen op VAKO Handbal. Hier kunnen we weer mooie dingen mee doen met z’n allen!

 


             


*****

 

Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress