Home

  


De trainingen gaan weer beginnen.
De eerste zaaltraining zal zijn op woensdag 25 augustus.
Klik op het tablad "trainingstijden" om te zien wat de trainingstijden zijn

*

De A.L.V. zal dit seizoen plaatsvinden op maandag 6 September.
De vergadering zal plaats vinden in sporthal de Kamp in Vries.
Aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur.

Klik hier voor de agenda en verslag vorige ALV*

 Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

gaat voor de gehele Europese Unie gelden.

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder


*

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met Vako Handbal.  (Vako@handbal.nl)
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Vako Handbal


Powered by webXpress