Home


Uitnodiging  ALV 


Wanneer:    Maandag 3 september 

Waar:          Sporthal De Kamp te Vries 

Hoe laat:     Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur 


Voor de Agenda van de ALV klik hier

******

 


*****

Beste VAKO leden,

 

Graag willen wij jullie attenderen op de Rabo Clubkas Campagne. Dit is voor onze vereniging een makkelijke manier om extra inkomsten te genereren. Wij hebben jullie aandacht hiervoor al gevraagd tijdens de ALV. Wat kunnen jullie doen? Zorg dat mensen in je omgeving lid worden van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Als je klant bent, betekent dit nog niet dat je ook lid bent, het lidmaatschap is gratis. Dit moet vóór 1 augustus.

 

Rabobank Clubkas Campagne
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank Clubkas Campagne wordt georganiseerd. Jaarlijks stelt de bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.

 

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Dit jaar hebben we maar liefst €150.000 (incl. btw en schenkingsrecht) te verdelen, dus doe mee!

 

Laten we er weer een succes van maken met z’n allen!!

Voor vragen, trek ons aan de jas.

 

Groetjes Sonja en Jolanda

(coördinatoren JPC)


Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress