Home

Beste VAKO leden,

 

Graag willen wij jullie attenderen op de Rabo Clubkas Campagne. Dit is voor onze vereniging een makkelijke manier om extra inkomsten te genereren. Wij hebben jullie aandacht hiervoor al gevraagd tijdens de ALV. Wat kunnen jullie doen? Zorg dat mensen in je omgeving lid worden van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Als je klant bent, betekent dit nog niet dat je ook lid bent, het lidmaatschap is gratis. Dit moet vóór 1 augustus.

 

Rabobank Clubkas Campagne
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank Clubkas Campagne wordt georganiseerd. Jaarlijks stelt de bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.

 

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Dit jaar hebben we maar liefst €150.000 (incl. btw en schenkingsrecht) te verdelen, dus doe mee!

 

Laten we er weer een succes van maken met z’n allen!!

Voor vragen, trek ons aan de jas.

 

Groetjes Sonja en Jolanda

(coördinatoren JPC)

*****


Algemene Leden Vergadering van 15 mei 2018


Dinsdag 15 mei, de dag, maar zeker ook de avond stond gemarkeerd in mijn agenda.
Tijdens de A.L.V. zou en moest er een nieuwe voorzitter gekozen worden anders kwamen alle activiteiten en te ondernemen acties voor het nieuwe seizoen 2018 - 2019 in gevaar. Het is namelijk zo dat een voorzitter, naast een aantal kerntaken, ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Naast de secretaris en de penningmeester, is hij / zij degene die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, de eindverantwoordelijkheid draagt en zo nodig daarop kan worden aangesproken.
Ondanks de vele telefoontjes, netwerken en persoonlijke benaderingen bleek het vinden van een nieuwe voorzitter geen sinecure en dat werd ook tijdens de vergadering nogmaals duidelijk.
Natuurlijk is het bekend, zeker bij kleine(re) verenigingen, dat op de meeste leden een beroep wordt gedaan om één of meerdere vrijwilligerstaken op zich te nemen en om daarbij dan ook nog eens een bestuurlijke taak te vervullen, nee dat is vaak ook teveel gevraagd en daar is ook alle begrip voor.

Maar gelukkig voor de vereniging heeft Lisanne Liewes de handschoen opgenomen en zal zij haar taken met volle overgave uitvoeren en ik ben dan ook blij een waardige opvolger te hebben gevonden.
Ik kan nu met gepaste trots afscheid nemen van een vereniging die er sportief en organisatorisch goed voor staat. Natuurlijk behoeft er verbetering en ik ben er van overtuigd dat het bestuur in zijn nieuwe samenstelling die uitdagingen aan durft te gaan.

Met mijn aftreden zal er een nieuwe periode aanbreken en ik wil alle leden, ouders en begeleiders vragen om steun te willen geven aan het vernieuwde bestuur.
Rest mij jullie een hele prettige vakantie te wensen, een sportief seizoen 2018 – 2019 en tevens mijn dank uit te spreken voor de periode dat ik jullie voorzitter mocht zijn.

Dank voor het in mij gestelde vertrouwen en het ga jullie goed.


Michel Kranendonk*****

Welkom Sandra


Als bestuur zijn wij erg verheugd u te kunnen melden dat wij voor de dames een opvolger hebben gevonden voor Bernard. In de afgelopen weken heeft het bestuur gesprekken gevoerd met Sandra van Bergen. Zij heeft een training en een bekerwedstrijd bijgewoond en heeft naar aanleiding daarvan aangegeven dat zij graag  de uitdaging wil aangaan.
Voor de "jongere” leden onder ons zal Sandra een grote onbekende zijn maar voor de "oudere” leden van Vako Handbal zal deze naam geen onbekende zijn. Sandra van Bergen heeft bij, toentertijd HV Vlugheid & Kracht uit Groningen, in de Eredivisie gespeeld. Vlugheid & Kracht is later, na een fusie met HV Sparta, overgegaan in de vereniging V&S. Als trainer is Sandra actief geweest bij E&O (eredivisie) en bij V&S (heren en dames).
Wij zijn ervan overtuigd met haar een goede keuze te hebben gemaakt en dat de dames, nu weer voor het eerst spelend in de 1ste klasse, veel van haar kunnen leren.
Wij wensen Sandra en haar teamleden veel succes voor het seizoen 2018 – 2019

Het bestuur  

*****

Bernard bedankt.

Bernard kwam in het seizoen 2013 - 2014 bij Vako Handbal om het heren team te trainen en te zorgen dat ze in de eerste klasse bleven. Na omzwervingen bij verenigingen als HV Borger, HV SVWW en HV Vivendi, kreeg Vako Handbal een hoog gekwalificeerde trainer die al vele teams naar een hoger niveau had begeleid.
Hij heeft als trainer de nodige trainingsmethoden bijgebracht bij het herenteam die daarmee een nieuwe basis hebben gelegd om niet alleen op een andere manier te trainen maar ook om te spelen.
Na drie jaar heeft Bernard, tussentijds in het seizoen, op verzoek van het bestuur van Vako Handbal stuivertje gewisseld met het damesteam. Nog spelend in de eerste klasse moesten de dames na het einde van de competitie genoegen nemen met een laatste plaats, dus degradatie naar de tweede klasse was een feit. Doelstelling en opdracht van het bestuur was zo snel als mogelijk weer terug naar de eerste klasse.   
Na hard werken en een grote dosis inzet van zowel trainer als team, werden alle wedstrijden, op één na, gewonnen in de tweede klasse en was promotie naar de eerste klasse als doelstelling weer behaald.
Bernard was als hoofdtrainer ook belangrijk voor Vako Handbal en dankzij zijn jarenlange ervaring heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van jeugd als senioren.
Na 5 jaar gaat Bernard weer naar zijn "oude liefde” SVWW om daar een jeugdplan op te zetten en daar gaat hij zeker in slagen.
Wij willen hem bijzonder hartelijk bedanken voor zijn tomeloze energie en inzet en Bernard is een echte verenigingsman die niets te veel was.
Het gaat je goed en wij zullen elkaar zeker nog weer tegen komen in de geweldige sport dat handbal heet.

Het bestuur


*****

Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Het bestuur feliciteert Dames 1 met het kampioenschap en de promotie naar de 1ste klas.
Een geweldige prestatie met slechts 1 verliespartij over het gehele seizoen.
Wij wensen Dames 1 een succesvol nieuw seizoen.

Het Bestuur


           

 


Dames 1 kampioen en promoveert naar de eerste klasse!


Na een heel seizoen bovenaan te hebben gestaan, moesten de dames uit Vries afgelopen zondag het kampioenschap verzilveren in Stiens, Friesland. In Vries stond er na een uur een score van 15-14 op het bord, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden.


Lees hier verder


*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress