Home


                                

 Wie komt ons kabouterteam versterken?

Wij organiseren een kabouter instuif vrijdag 22 maart van 16.30 – 17.30 uur.

Wij zijn een leuke, gezonde en gezellige vereniging die nu 7 kabouterleden heeft.

Deze kinderen zitten in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar.

Volgend seizoen willen we hier graag 2 teams van maken;
1 team voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.
En 1 team voor kinderen van 7 t/m 9 jaar.

Jongens en meiden spelen hier nog samen.

Spreken de volgende termen jou aan? Dan is handbal misschien iets voor jou!
Snelheid, kracht, teamsport, behendigheid, gezelligheid, balsport.

Kom dan naar onze instuif vrijdag 22 maart van 16.30 – 17.30 uur en kijk of je het leuk lijkt.

Als deze vrijdag jou niet uitkomt mag je altijd vrijblijvend 3 keer gratis meetrainen elke vrijdag van 16.30 – 17.15 uur.
*****Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.


Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.


Lees hier verder*****

Vako Handbal werkt ook mee aan maatschappelijke stage.

Moet jij voor school ook een maatschappelijke stage lopen,
denk dan eens aan Vako Handbal.
Neem contact op met de Jeugd Promotie Commissie (jpc.vakohandbal@outlook.com),
dan kunnen we samen kijken bij welke activiteiten je kan helpen.

Groet,
Jeugd Promotie Commissie


Powered by webXpress