Lidmaatschap

  
Contributie voor Juniorleden bedraagd (per maand):
Tot 8 jaar

€ 10,30

8 tot 13 jaar

€ 15,50

13 tot 18 jaar

€ 18,50

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage aan het NHV, en worden 10 maanden per seizoen geïnd.
 
Contributie voor Seniorleden bedraagd (per maand):
 
18 jaar en ouder

€ 26,00

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage aan het NHV, en worden 10 maanden per seizoen geïnd.
 
Aanmelden voor het lidmaatschap:
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Het aanmeldingsformulier moet inclusief pasfoto worden ingeleverd
bij de trainer of bij de ledenadminstratie (Aldric Schöbel achter de molen 5  9752 JP Haren)
 
 
Beëindigen lidmaatschap
Als je geen lid meer kunt zijn of wilt zijn, houdt dan rekening met het volgende:
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan middels een brief of per mail bij de ledenadministratie (Jolanda Liewes Boermarke 9481 HD Vries of via vako@handbal.nl).
 
Lid van de federatie
Bent u ook lid van VAKO-voetbal of VAKO-gym dan is de contributie lager. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Het innen van de contributie gebeurt via maandelijks incasso. De contributie wordt geïnd van september tot en met juni.
Powered by webXpress