Masterplan

 
 
 
 
In onderstaande linken vind u het masterplan en anti pest protocol van VAKO Handbal
 

 
 
 
Onderschrift

Dit anti - pestprotocol maakt integraal onderdeel uit van het Masterplan 2015 - 2020 waarmee de voorbereidingsfase is afgerond..
Het Masterplan is tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is geen statisch boekwerk maar blijft up to date door aanvullingen toe  te voegen als de maatschappij / vereniging daarom vraagt.
De Vertrouwens Contact Persoon die Vako Handbal heeft ter ondersteuning van calamiteiten zal voor dit document ook worden geïnformeerd en zo nodig worden geconsulteerd. 

 
 
Powered by webXpress