PersoonsgegevensVerwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vako Handbal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinde;
-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vako Handbal de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    (Zakelijk) Telefoonnummer;
-    (Zakelijk) E-mailadres;
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Adresgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Vako Handbal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Terug
Powered by webXpress