Vrijwilligers

Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers

Onze vereniging wordt gedragen en bestuurt door vrijwilligers, leden die voor en achter de schermen hun vrije tijd opofferen om van Vako Handbal een sportieve en leuke vereniging te maken en te houden.
Bedenk eens wat er allemaal komt kijken om de vereniging ( financieel) draaiende te houden zodat iedereen het spelletje kan spelen.

We beginnen bij de trainers en coaches. Elk team heeft bij Vako Handbal een trainer en / of een coach. De jeugd traint volgens een bepaald schema, IKSO-leidraad en nemen al die leer – en praktijkervaringen mee naar de senioren. Bij de senioren hebben de trainers al de nodige bagage om in respectievelijk de 1ste en 2de klasse mee te draaien. Ook de Midweek kent dankzij jarenlange speelervaring het klappen van de zweep en gaan haast elke week de sportieve strijd aan met andere ervaren speelsters.

De wedstrijden worden in de meeste gevallen gecoacht door ouders of spelers / speelsters en dat elke wedstrijd. Soms zit er een rouleersysteem in maar in de meeste gevallen zijn het vaak dezelfde ouders / leden die de wedstrijden steunen en daarbij in hun vrije tijd het team ondersteunen.

De zelfsturende commissies als Technische Commissie (T.C.) en Jeugd en Promotie Commissie (J.P.C.) Zij vergaderen op basis van een samengesteld rooster en ondernemen daarbij de nodige initiatieven om het bestuur te voeden met ideeën en te ontwikkelen beleid. Dat daarbij ook nog bij een aantal activiteiten financieel gewin is te behalen, laat zich raden. Dat er bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de TT-tribune geld valt te verdienen voor de clubkas ios een geweldige opsteker voor onze penningmeester, maar ook hier geldt dat er vele leden telkens naar het circuit rijden, gewapend met bezem, sneeuwschuiver of bladblazer, om schoon te maken en dat wordt absoluut door het bestuur gewaardeerd. De versnapering die wordt aangeboden is slechts een kleine geste voor alle inspanningen en staat niet in verhouding tot de waardering die hiervoor op zijn plaats is.

Vrijwilligers als Erik de webmaster, Sonja de keeperstrainer, Niels de cameraman, Jan en Tieme de lightmen, maar ook alle anderen die niet genoemd zijn, onze dank is niet in woorden te beschrijven, vandaar dat er een artikel aan gewijd wordt, want:

Jullie, als vrijwilligers, zijn allemaal onmisbaar voor een goed functionerende vereniging.

Een woord van dank is uiteraard ook op zijn plaats voor de bestuurders van onze vereniging, zij oefenen ook met volle overtuiging en grote verantwoordelijkheid hun functie uit. Zij weten als geen ander dat de bestuurlijke aansprakelijkheid, wettelijk gezien, geen sinecure is en zijn daarom bekwaam in hun functie en weten zich gesteund door de leden.

De voorzitter
Powered by webXpress